Sport oordopjes winkel Klantenservice

Toelichting garantie. Rechten en plichten

GARANTIE

Wij bieden u als extra service 1 jaar garantie op onze producten. U krijgt gedurende de garantietermijn een gepaste oplossing voor uw klacht. U kunt tijdens de garantie volstaan met het schriftelijk of per e-mail melden van de klacht waarna wij deze verhelpen.

Na de garantietermijn kunt u zich beroepen op de wettelijke rechten van de consument. U hebt immers recht op een deugdelijk product. U kunt ons na de garantieperiode van 1 jaar aanspreken als zich gebreken aan het product voordoen die u bij normaal gebruik van het product nog niet hoefde te verwachten. Slechts wanneer u kunt aantonen dat het gebrek aan het product niet door eigen schuld is ontstaan, nemen wij uw klacht in behandeling. Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst contact met u opnemen. Bij het versturen van het product aan ons dient u uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kopie van de factuur mee te sturen.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

U kunt ons aanspreken op het door u bij ons gekochte product. Wij lossen dan het probleem voor u op, bijvoorbeeld door het product te (laten) repareren of het te vervangen. Bij garantie of uw beroep op de wettelijke rechten van de consument zijn de verzendkosten voor u.

GEEN GARANTIE

Als blijkt dat er geen sprake is van een gebrek maar van verkeerd, onjuist gebruik of een producteigenschap, kunt u tegen betaling het product aan u retour laten zenden en brengen wij onderzoekskosten in rekening op basis van de gemaakte kosten. U ontvangt hiervan een overzicht.

RETOURADRES:

Bertje Bel Webwinkels
Ambachtsweg 46
3542 DH Utrecht